Ranchi- ​Tying Rakhi Sri Raghuvar Das, Chief Minister, Jharkhand

Pic 1 Brahmakumari Nirmala applying tika to Sri Raghuvar Dasji, Chief Minister, Jharkhand

Pic 2 Brahmakumari Nirmala tying to rakhi Sri Raghuvar Dasji, Chief Minister, Jharkhand
Pic 3 Brahmakumari Nirmala presenting Godly gift to Sri Raghuvar Dasji, Chief Minister, Jharkhand